بازگشت به مطلب

A mass grave soon after camp liberation. Bergen-Belsen, Germany, May 1945. [LCID: 32072]
جزئیات
عکس ها

يك گور دسته جمعی بلافاصله پس از آزادسازی اردوگاه.

يك گور دسته جمعی بلافاصله پس از آزادسازی اردوگاه. برگن- بلزن، آلمان، ماه مه 1945.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.