جزئیات
عکس ها

نمایی از ساختمان آشپزخانه ها، حصارهای متصل به برق و دروازه اردوگاه اصلی آشویتس (آشویتس 1).

نمایی از ساختمان آشپزخانه ها، حصارهای متصل به برق و دروازه اردوگاه اصلی آشویتس (آشویتس 1). در پیش زمینه عکس، بر سر در دروازه نوشته شده: "کارکردن انسان را آزاد می سازد". این عكس پس از آزادسازی این اردوگاه به دست نیروهای اتحاد جماهیر شوروی گرفته شده است. آشویتس، لهستان، 1945.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej

Share This

View of the kitchen barracks, the electrified fence, and the gate at the main camp of Auschwitz (Auschwitz I). [LCID: 50689]