<p>نمایی از ساختمان آشپزخانه ها، حصارهای متصل به برق و دروازه اردوگاه اصلی آشویتس (آشویتس 1). در پیش زمینه عکس، بر سر در دروازه نوشته شده: "کارکردن انسان را آزاد می سازد". این عكس پس از آزادسازی این اردوگاه به دست نیروهای اتحاد جماهیر شوروی گرفته شده است. آشویتس، لهستان، 1945.</p>

برچسب‌ها

آشويتس