Szczegóły
Przedmiot

Rejestr z Hartheim

Jednym z dokumentów źródłowych służących do obliczenia liczby ofiar śmiertelnych w nazistowskim programie „eutanazji” jest niniejszy rejestr odnaleziony w 1945 r. przez oddziały armii amerykańskiej w zamkniętej szafce na akta w miejscu mordu w austriackim Hartheim. Na prawej stronie podano miesięczną liczbę pacjentów, którzy zostali „zdezynfekowani” w 1940 r. Ostatnia kolumna wskazuje, że w tym samym roku zabito łącznie 35 224 osób.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Ta zawartość jest dostępna w następujących językach

Hartheim Register [LCID: 2015822z]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.