Yugoslavya’nın Almanya’yla birlikte Mihver tarafına katılmasına karşın Yugoslavya hükümeti, 1941 Mart’ı sonundaki Alman karşıtı askerî darbe sonucunda devrildi. Bunun yanı sıra 1940 Ekim’inde İtalya’nın Yunanistan’a yaptığı saldırı geri tepti ve Yunanistan’ın karşı saldırısı İtalya’nın Balkanlardaki konumunu tehlikeye attı. Almanya, Sovyetler Birliği’ne karşı yapacağı askerî operasyonların dayanağı olan Güneydoğu kanadını güvence altına almak için Balkanlar’daki savaşa katılmaya karar verdi.

Almanya, 1941 Nisan’ı başında Balkan ülkeleri Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal etti. Almanya, müttefiklerinin (İtalya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya) desteğiyle Balkanları hızla ele geçirdi. Yunanistan’a yardım için gönderilen İngiliz kuvvetleri, Girit adasına geri çekilmek zorunda kaldı. Mayıs ayının ortalarında Alman paraşütçüleri Girit’e indi ve yoğun bir çatışmanın ardından İngilizleri bozguna uğrattı.

Yugoslavya ve Yunanistan, Mihver kuvvetleri arasında paylaştırıldı. Almanya, Slovenya’nın büyük bir bölümünü ilhak etti, Voyvodina bölgesinin kuzeybatısını ve Yugoslavya’nın kuzeydoğusunu, Sırbistan’ı ve Kuzey Yunanistan’daki Selanik çevresindeki bölgeyi işgal etti. Almanya, ayrıca Yugoslavya’nın kuzeyinde Alman yanlısı faşist Hırvatistan devletini kurdu. Macaristan, Kuzey Yugoslavya’daki Subotica çevresindeki Backa bölgesini ele geçirdi. Bulgaristan, Yugoslav Makedonyası (Güney Yugoslavya’da Üsküp ve Manastır arasındaki bölge) ile Kuzey Yunanistan’da Trakya’nın çoğunu ilhak etti. Almanya, Trakya’da tarafsız Türkiye sınırındaki ufak bir bölgeyi işgal etti. İtalya, Yugoslavya’nın kıyı bölgelerini ve Yunanistan’ın geri kalanının çoğunu işgal etti. Almanya ve İtalya, Yunanistan’ın başkenti Atina’yı ortaklaşa işgal etti.