German infantry during the invasion of the Soviet Union in 1941. [LCID: 15582]

Holokost ve II. Dünya Savaşı: Zaman Çizelgesi

30 Ocak 1933: Başkan Hindenburg’un Adolf Hitler’i Almanya Şansölyesi olarak ataması

20 Mart 1933: SS’in Münih yakınlarında Dachau toplama kampını açması

1 Nisan 1933: Yahudilerin Almanya’daki dükkân ve işletmelerinin boykot edilmesi

7 Nisan 1933: Profesyonel Kamu Hizmetleri’nin yeniden tesis edilmesi kanunu

14 Temmuz 1933: Kalıtsal Hastalıklı Çocukların Doğumunun Engellenmesi Kanunu

15 Eylül 1935: Nuremberg Irk Kanunları

16 Mart 1935: Almanya’nın zorunlu askerliği yürürlüğe koyması

7 Mart 1936: Alman birliklerinin mukavemet görmeden Rhineland’a girmesi

1 Ağustos 1936: Yaz Olimpiyatları’nın Berlin’de başlaması

11–13 Mart 1938: Almanya’nın Avusturya’yı Anschluss‘ta (Birlik) topraklarına katması

9/10 Kasım 1938: Kristallnacht (Almanya’da ülke çapındaki pogrom)

13 Mayıs 1939: St. Louis‘in Hamburg, Almanya’dan denize açılması

29 Eylül 1938: Münih Antlaşması

23 Ağustos 1939: Nazi-Sovyet Saldırmazlık Antlaşması

1 Eylül 1939: Almanya’nın Polonya’yı işgal ederek Avrupa’da II. Dünya Savaşı’nı başlatması

17 Eylül 1939: Sovyetler Birliği’nin Polonya’yı doğudan işgal etmesi

8 Ekim 1939: Almanya’nın Piotrków Trybunalski, Polonya’da bir getto kurması

9 Nisan 1940: Almanya’nın Danimarka ve Norveç’i işgal etmesi

10 Mayıs 1940: Almanya’nın Batı Avrupa’ya saldırması (Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg)

10 Temmuz 1940: Britanya Muharebesi’nin başlaması

6 Nisan 1941: Almanya’nın Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal etmesi

22 Haziran 1941: Almanya’nın Sovyetler Birliği’ni işgal etmesi

6 Temmuz 1941: Einsatzgruppen‘in (Mobilize Katliam Birlikleri) Kovno’yu çevreleyen 19. yüzyıl kalelerinden biri olan Seventh Fort’ta yaklaşık 3.000 Yahudiyi vurması

3 Ağustos 1941: Muenster’li Piskopos Clemens August Graf von Galen’in bir vaazda “ötenazi” cinayetlerini ihbar etmesi

28–29 Eylül 1941: Einsatzgruppen’in Kiev yakınlarındaki Babi Yar’da yaklaşık 34.000 Yahudiyi vurması

7 Kasım 1941: Einsatzgruppen’in Minsk gettosundaki 13.000 Yahudiyi toplaması ve Tuchinki (Tuchinka) yakınlarında öldürmesi

30 Kasım 1941: Einsatzgruppen’in Riga gettosundaki 10.000 Yahudiyi Rumbula Ormanı’nda vurması

6 Aralık 1941: Sovyet kış karşı saldırısı

7 Aralık 1941: Japonya’nın Pearl Harbor’ı bombalaması ve ABD’nin ertesi gün savaş ilan etmesi

8 Aralık 1941: İşgal altındaki Polonya’nın Chelmno kasabasında ilk öldürme operasyonunun başlatılması

11 Aralık 1941: Nazi Almanyası’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne savaş ilan etmesi

16 Ocak 1942: Almanya’nın 65.000’den fazla Yahudiyi Lodz’dan Chelmno ölüm merkezine toplu hâlde sürmeye başlaması

20 Ocak 1942: Berlin, Almanya yakınlarında Wannsee Konferansı’nın düzenlenmesi

27 Mart 1942: Almanların 65.000’den fazla Yahudiyi Paris yakınlarındaki Drancy’den doğuya (öncelikle Auschwitz’e) sürmesi

28 Haziran 1942: Almanya’nın Stalingrad şehrine yeni bir saldırı başlatması

15 Temmuz 1942: Almanların yaklaşık 100.000 Yahudiyi işgal altındaki Hollanda’dan doğuya (öncelikle Auschwitz’e) toplu hâlde sürmeye başlaması

22 Temmuz 1942: Almanların 300.000’den fazla Yahudiyi Varşova gettosundan Treblinka ölüm merkezine toplu hâlde sürmeye başlaması

12 Eylül 1942: Almanların 265.000 kadar Yahudiyi Varşova’dan Treblinka’ya sürmeyi tamamlaması

23 Kasım 1942: Sovyet birliklerinin Stalingrad’a karşı saldırıda bulunarak Alman Altıncı Ordusu’nu şehirde kıstırması

19 Nisan 1943: Varşova gettosunda ayaklanma başlaması

5 Temmuz 1943: Kursk Muharebesi

1 Ekim 1943: Danimarka’daki Yahudilerin kurtarılması

6 Kasım 1943: Sovyet birliklerinin Kiev’i özgürlüğüne kavuşturması

19 Mart 1944: Alman kuvvetlerinin Macaristan’ı işgal etmesi

15 Mayıs 1944: Almanların 440.000 kadar Yahudiyi Macaristan’dan toplu hâlde sürmeye başlaması

6 Haziran 1944: D-Day: Müttefik kuvvetlerin Normandiya, Fransa’yı ele geçirmesi

22 Haziran 1944: Sovyetlerin Doğu Belarusya’ya (Belarus) saldırı başlatması

25 Temmuz 1944: Anglo-Amerikan kuvvetlerin Normandiya’yı özgürlüğüne kavuşturması

1 Ağustos 1944: Varşova’daki Polonyalıların ayaklanması

15 Ağustos 1944: Müttefik kuvvetlerin Güney Fransa’ya çıkması

25 Ağustos 1944: Paris’in özgürlüğüne kavuşturulması

16 Aralık 1944: Bulge Muharebesi

12 Ocak 1945: Sovyet kış saldırısı

18 Ocak 1945: Güney Polonya’da bulunan Auschwitz kamp sistemindeki yaklaşık 60.000 esirin ölüm yürüyüşü

25 Ocak 1945: Kuzey Polonya’da bulunan Stutthof kamp sistemindeki yaklaşık 50.000 esirin ölüm yürüyüşü

27 Ocak 1945: Sovyet birliklerinin Auschwitz kamp kompleksini dağıtması

7 Mart 1945: ABD birliklerinin Remagen’de Ren Nehri’ni geçmesi

16 Nisan 1945: Sovyetler’in Berlin’i kuşatan son saldırıyı başlatması

29 Nisan 1945: Amerikan kuvvetlerinin Dachau toplama kampını dağıtması

30 Nisan 1945: Adolf Hitler’in intihar etmesi

7 Mayıs 1945: Almanya’nın Batı müttefiklerine teslim olması

9 Mayıs 1945: Almanya’nın Sovyetlere teslim olması

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.