Film

Hitler'in seçim konuşması

Nazi destekçileri Almanya, Waldenburg'daki mitingde bir araya geldi. Hitabında, Hitler, Weimar Cumhuriyeti'nin aleyhinde konuşarak, iktidara geldikten kısa süre sonra parlamenter sistemin yok edileceğine dair beyanda bulundu.

Deşifre Edilmiş Metin

[Bando marşı ve tezahürat, Horst Wessel şarkısının söylenmesi] Adolf Hitler: “On dört uzun yıl boyunca bu partiler Alman özgürlüğüne tecavüz etti, ellerindeki sopalarla Alman erkeklerine vurdu. Ulusal Sosyalistlere oy verirseniz, iki ya da üç aya kalmadan bu terör alt edilecektir”.


  • British Movietone News Ltd.

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.