Cheering crowds greet Hitler as he enters Vienna. [LCID: 70065]
Detaylar
Fotograf

Coşkun kitleler, Viyana’ya girişinde Hitler’i selamlıyor

Coşkun kitleler, Viyana’ya girişinde Hitler’i selamlıyor. Avusturya, Mart 1938.

Avusturya dahilindeki uzun bir iktisadî durgunluk döneminden, siyasi diktatörlük ve yoğun Nazi propagandasından sonra Alman ordusu, 12 Mart 1938’de ülkeye girdi. Nüfusun büyük bir bölümünün hararetli desteğini aldı. Ertesi gün Avusturya Almanya’ya ilhak edildi.


Etiketler


  • Wide World Photo

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.