Detaylar
Fotograf

Aralık 1943'teki Sovyetler'in Doğu Cephesi saldırısı esnasında Sovyetler Birliği'ndeki Alman askerler.

Aralık 1943'teki Sovyetler'in Doğu Cephesi saldırısı esnasında Sovyetler Birliği'ndeki Alman askerler. Alman birlikleri Sovyet topraklarını Haziran 1941'de işgal etti. Ancak Stalingrad Savaşı'nın ardından genel karşı taarruzlarla karşılaştı. 16 Aralık 1943.


  • US Holocaust Memorial Museum

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

German soldiers in the Soviet Union during a December 1943 Soviet offensive on the eastern front. [LCID: 09579]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.