Jews captured by German troops during the Warsaw Ghetto uprising in April-May 1943. [LCID: 26543]
Detaylar
Fotograf

Nisan–Mayıs 1943’te Varşova Gettosu ayaklanması sırasında Alman birlikleri tarafından yakalanan Yahudiler.

Nisan–Mayıs 1943’te Varşova Gettosu ayaklanması sırasında Alman birlikleri tarafından yakalanan Yahudiler. Bu fotoğraf, Varşova gettosu ayaklanmasını bastıran Alman kuvvetlerinin komutanı, SS Tümgenerali Juergen Stroop’un derlediği Stroop Raporu adlı albümde yer almıştır. Bu albüm, Nuremberg’deki Uluslararası Askerî Mahkeme’de delil olarak sunulmuştur. Mahkemeden sonra geçen onlarca yıldır bu fotoğraf Holokost’un simgesel görüntüleri hâline gelmiştir.


Etiketler


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.