American Major Frank B. Wallis (standing center), a member of the trial legal staff, presents the prosecution's case to the International ... [LCID: 08588]
Detaylar
Fotograf

Yargılama hukuk kadrosunun üyesi Amerikalı Binbaşı Frank B. Wallis (ortada ayakta duran) kovuşturma davasını sunuyor.

Yargılama hukuk kadrosunun üyesi Amerikalı Binbaşı Frank B. Wallis (ortada ayakta duran) kovuşturma davasını Nuremberg’deki Uluslararası Askerî Mahkeme’ye sunuyor. Bir grafikte (sol üstte), sanıkların (sol altta) Nazi Partisinin kuruluş şemasındaki yeri gösteriliyor. Sağda yasal takibatta bulunan dört ülkenin avukatları var. 22 Kasım 1945.


Etiketler


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.