A girl in the Kloster Indersdorf children's center who was photographed in an attempt to help locate surviving relatives. [LCID: 86785]
Detaylar
Fotograf

Kloster Indersdorf çocuk merkezinde sağ kalan akrabalarının yerlerinin tespit edilmesine yardımcı olmaya çalışan kız.

Kloster Indersdorf çocuk merkezinde sağ kalan akrabalarının yerlerinin tespit edilmesine yardımcı olmaya çalışan kız. Yahudi ve Yahudi olmayan çocukların benzer fotoğrafları ailelerin tekrar biraraya gelmesini kolaylaştırmak için gazetelerde basıldı. Mayıs 1945'ten sonra, Almanya.


Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.