Makaleye dön

The Nazis used public displays to spread their ideas of race. [LCID: 45105]
Detaylar
Fotograf

Naziler, ırkla ilgili fikirlerini yaymak için umuma açık yerlerde çeşitli panolar kullandılar.

Naziler, ırkla ilgili fikirlerini yaymak için umuma açık yerlerde çeşitli panolar kullandılar. Burada gösterilen diyagramın adı "Büyümenin Biyolojisi", başlığı ise "Kuzey Avrupalı Irkına Mensup Olanların Büyüme Aşamaları".


Etiketler


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.