Πίσω στο άρθρο

After Hitler became chancellor of Germany, he persuaded his cabinet to declare a state of emergency and end many individual freedoms. [LCID: 78572]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Αφού ο Χίτλερ έγινε Καγκελάριος της Γερμανίας, έπεισε το υπουργικό συμβούλιο να κηρύξει τη χώρα σε έκτακτη ανάγκη και να αναστείλει την ισχύ πολλών ατομικών ελευθεριών

Αφού ο Χίτλερ έγινε Καγκελάριος της Γερμανίας, έπεισε το υπουργικό συμβούλιο να κηρύξει τη χώρα σε έκτακτη ανάγκη και να αναστείλει την ισχύ πολλών ατομικών ελευθεριών. Εδώ, η αστυνομία ερευνά ένα όχημα για όπλα. Βερολίνο, Γερμανία, 27 Φεβρουαρίου 1933.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.