<p>Żydzi z Rusi Podkarpackiej wysiadają z pociągu deportacyjnego i gromadzą się na rampie w ośrodku zagłady Auschwitz-Birkenau w okupowanej Polsce. Maj 1944 r.</p>

Pytania do dyskusji

Więcej szczegółów

Te pytania, pogrupowane tematycznie, zgłębiają to, jak i dlaczego wydarzył się Holokaust. Ich celem jest pomóc nauczycielom, uczniom i wszystkim obywatelom rozmawiać i myśleć o Holokauście.

Przejrzyj pytania dyskusyjne

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.