| Görüntülenen sonuçlar: 2531-2540 (2600 arasından); "" için |

 • Ermeni Soykırımı (1915–16): Genel Bakış

  Makale

  Bazen yirmici yüzyılın ilk soykırımı olarak da adlandırılan Ermeni soykırımı, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Hristiyan Ermenilerin 1915 ilkbaharından 1916 sonbaharına kadarki dönemde fiziksel olarak yok edilmesini ifade eder. 1915 yılında çok etnikli Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Ermeni bulunmaktaydı. Soykırım sırasında gerek katliamlar ve münferit ölümler, gerekse sistematik kötü muamele, maruziyet ve açlık sonucu en az 664.000 ve…

  Etiketler: I. Dünya Savaşı
  Ermeni Soykırımı (1915–16): Genel Bakış
 • Evian Konferansı

  Makale

  Evian Konferansı 1933–1941 yılları arasında Naziler, Yahudiler için hayatı son derece zorlaştırıp ülkeyi terk etmelerini sağlayarak, Almanya’yı judenrein (Yahudilerden arındırılmış) hâle getirmeyi hedefliyordu. 1938’e kadar yaklaşık 150.000 Alman Yahudisi (Yahudilerin dörtte biri) çoktan ülkeden kaçmıştı. Ancak, Almanya Mart 1938’de Avusturya’yı ilhak edince 185.000 Yahudi daha Nazi idaresi altına girdi. Birçok Yahudi kendilerini kabul etmek isteyen ülke…

  Evian Konferansı
 • Fâiller (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Nazi rejiminin elit muhafızları olan SS mensupları, Avrupalı Yahudileri katletme planı olan “Nihaî Çözüm”ün kilit oyuncularıydı. SS’in başı Heinrich Himmler ve astları, Reinhard Heydrich, Kurt Daluege ve diğerleri, Adolf Hitler’e bağlı olarak SS ve polis devletini kurdular ve rejimin ideolojik gündemini yürütme yolunda çaba sarf ettiler. Bu amaç yolunda, SS sayısız toplu katliam gerçekleştirdi. SS ve polis komutanları, işgal altındaki Sovyetler Birliği’ndeki ölüm…

 • Fransız Kuzey Afrika'sındaki Yahudi Nüfusu

  Makale

  1939'da, Fransız Kuzey Afrika'sı üç sömürgeden oluşuyordu: Cezayir, Fas ve Tunus. Sömürgelerin üçünde de Arap ve Berberi Müslümanlar, kendilerine katılan Fransa ve diğer Güney Avrupa ülkelerinden gelenlerle birlikte, özellikle Cezayir'deki nüfusa göre en büyük bölümü oluşturmuşlardır. Yahudiler her üç sömürgede de en az yüzdeye sahipti. Tunus ve Fas Fransız himayesi altındayken, Cezayir teknik anlamda Fransız devletinin bir parçasıydı. Cezayir ve Tunus 16.…

 • Gaz Odası İşlemleri

  Makale

  Naziler zihinsel engelli hastaların öldürülmesiyle (“ötenazi”) 1939'da zehirli gazları toplu cinayet amacıyla kullanmaya başladı. Nazi güzellemesi “ötenazi” sözcüğü Nazilerin zihinsel rahatsızlıkları ya da fiziksel engelleri nedeniyle “yaşamaya değer” bulmadığı Almanların sistematik olarak öldürülmesi anlamına gelir. Ötenazi Programı kapsamında 6 adet gaz odası tesisi kuruldu: Bernburg, Brandenburg, Grafeneck, Hadamar, Hartheim ve Sonnenstein tesisleri. Bu ölüm…

  Gaz Odası İşlemleri
 • Gaz Verme Operasyonları (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Naziler, 1939’un sonlarında zihinsel engelli hastaları saf, kimyasal olarak üretilmiş karbon monoksit gazı kullanarak öldürerek (“ötenazi”) toplu katliamlarda zehirli gazları kullanmayla ilgili deneyler yapmaya başlamıştı. Haziran 1941’deki Almanya’nın Sovyetler Birliği’nin işgalinden ve Mobilize Katliam Birlikleri’nin sivilleri toplu halde kurşuna dizmesinden sonra, Naziler toplu katliam amacıyla gaz kamyonlarıyla deneyler yaptı. Gaz kamyonları, motor egzozu iç bölmeye…

 • Gettolar (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  “Getto” terimi Venedik’te 1516’da oluşturulan, Venedikli yetkililerin şehrin Yahudilerini içinde yaşamaya zorladıkları bir Yahudi mahallesinin adından gelmektedir. Gettolar Holokost sırasında Nazilerin Yahudileri kontrol altına alma, insanlıktan çıkarma ve kitlesel olarak katletme sürecinde merkezî bir adım oluşturmuştur. Gettolar, Almanların Yahudi nüfusunu toplayıp korkunç koşullarda yaşamak zorunda bıraktıkları şehir bölgeleriydi (genellikle dışa kapalıydı).…

  Etiketler: Gettolar
 • Gettolarda Hayat

  Makale

  Gettolarda Hayat Gettolarda hayat genellikle dayanılmazdı. Aşırı kalabalık olması olağandı. Tek dairede birkaç aile birden yaşayabiliyordu. Sıhhî tesisat çökmüştü. Dışkılar çöplerle birlikte sokaklara atılıyordu. Bu tür sıkışık ve sağlıksız konutlarda bulaşıcı hastalıklar da hızla yayılıyordu. İnsanlar her zaman açtı. Almanlar sakinlerin sadece çok az bir miktar ekmek, patates ve yağ satın almasına izin vererek, onları kasıtlı olarak açlıktan öldürmeye…

  Etiketler: Gettolar Sürgünler
  Gettolarda Hayat
 • Günümüzde Holokost Görüntülerinin Yanlış Kullanımı: Ne Zaman Yahudi Düşmanlığı Olur?

  Makale

  İster Nazi propagandası simgeleri (gamalı haç gibi) olsun, ister artık soykırımla ilgisi iyice bilinen nesneler ya da yerler olsun (dikenli teller ya da Auschwitz-Birkenau ölüm merkezine giden tren rayları gibi) Holokost döneminden kalan birçok görüntü artık gayet kolayca tanınabilmektedir. Bu görsel simgelerin her yerde bulunabilmesi ve geçerliği şunları göstermektedir: 1) Holokost döneminde işlenen suçların neden olduğu dehşet 2) Nazi propagandası ve görüntülerine karşı…

  Etiketler: Antisemitizm
 • Haber Yazma

  Makale

  Bir zamanlar gazetecilik yapan Joseph Goebbels savaş sırasında basının bağımsızlığını kaybetmesi hakkında günlüğüne (14 Nisan 1943) şunları yazmıştı: "İçinde biraz onur kırıntısı kalan herkes gazeteci olmamak için büyük çaba sarf edecektir".Hitler 1933’te iktidara geldiğinde, Almanya’da gelişmiş bir iletişim altyapısı vardı. Almanya’da bir yılda 4.700’ün üzerinde günlük ve haftalık gazete yayınlanıyordu, bu rakam sanayileşmiş diğer tüm ülkelerden…

  Haber Yazma

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.