Λεπτομέρειες
Αντικείμενα

Δανική λέμβος διάσωσης

Αυτό η λέμβος, με το όνομα «Sunshine» (πρώην «Lurifax»), χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για τη μεταφορά Δανών προσφύγων από τη γερμανοκρατούμενη Δανία στην ουδέτερη Σουηδία.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Danish rescue boat [LCID: 19986oym]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.