جزئیات
اشیاء باقیمانده

قایق نجات دانمارکی

این قایق، که "سان شاین" ("لوریفاکس" سابق) نامیده می شد، در طول جنگ جهانی دوم برای انتقال پناهندگان دانمارکی از دانمارک تحت اشغال آلمان به کشور بی طرف سوئد مورد استفاده قرار می گرفت.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Danish rescue boat [LCID: 19986oym]