Λεπτομέρειες
Αντικείμενα

Κάρτα ακροατηρίου

Κάρτα εισόδου για το ακροατήριο στο Διεθνές Στρατοδικείο της Νυρεμβέργης. Τέτοιου είδους κάρτες συχνά τις μοιράζονταν αρκετοί άνθρωποι, καθώς έπαιρναν σειρά για να παρακολουθήσουν την ιστορική δίκη.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

Visitor pass [LCID: 2005fxny]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.