Λεπτομέρειες
Other

Πλαστό πιστοποιητικό δασκάλας για τη Simone Weil

Η Simone Weil χρησιμοποίησε αυτό το πλαστό πτυχίο και άλλα πλαστά έγγραφα για να επικυρώσει μια νέα ταυτότητα που υιοθέτησε στα τέλη του 1943. Ως Simone Werlin, μπορούσε να αποφύγει τη σύλληψη και να αλλάξει κατοικία προκειμένου να διευκολύνει τη διάσωση Εβραιόπουλων ως μέλος της οργάνωσης αρωγής και διάσωσης Oeuvre de Secours aux Enfants (Ίδρυμα Αρωγής Παιδιών). Η Weil είχε πάρει αυτό το πτυχίο, το οποίο της έδινε το δικαίωμα να διδάσκει σε νηπιαγωγεία στη Γαλλία, από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Στρασβούργου το 1940. Ο διευθυντής της σχολής πλαστογράφησε πρόθυμα αυτή τη νέα εκδοχή.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Μοιραστείτε το

Teacher certification forged for Simone Weil [LCID: 1998vaqy]