Λεπτομέρειες
Χάρτης

Η Συμμαχία του Άξονα, 1939-1941


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Axis alliance, 1939-1941 [LCID: eur66790]