Λεπτομέρειες
Χάρτης

Στρατόπεδα στη Γαλλία, 1944


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Camps in France, 1944 [LCID: fra72050]