Λεπτομέρειες
Χάρτης

Οδοί διαφυγής από τη Νορβηγία, 1942-1943


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Escape routes from Norway, 1942-1943 [LCID: sca78050]