Λεπτομέρειες
Χάρτης

Ευρώπη 1933, επισημαίνεται η Γερμανία


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Europe 1933, Germany indicated [LCID: eur69250]