Λεπτομέρειες
Χάρτης

Κατανομή του Εβραϊκού πληθυσμού στην Ευρώπη, ca. 1933

Οι Εβραίοι ζούσαν στην Ευρώπη για περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια. Η Αμερικανική Εβραϊκή Επετηρίδα τοποθετούσε το συνολικό Εβραϊκό πληθυσμό περίπου στα 9,5 εκατομμύρια το 1933. Αυτός ο αριθμός αντιπροσώπευε πάνω από το 60 τοις εκατό του Εβραϊκού πληθυσμού παγκοσμίως, που υπολογίζετο ότι έφτανε τα 15,3 εκατομμύρια. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων Εβραίων βρισκόταν στην ανατολική Ευρώπη, όπου περίπου 5 1/2 εκατομμύρια Εβραίοι ζούσαν στην Πολωνία και στη Σοβιετική Ένωση. Πριν από την άνοδο των Ναζί στην εξουσία το 1933, η Ευρώπη είχε μια δυναμική και αναπτυγμένη Εβραϊκή κουλτούρα. Σε λιγότερο από μια δεκαετία, το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης έμελε να κατακτηθεί και να υπαχθεί στη γερμανική διοίκηση ή να προσαρτηθεί από τη Ναζιστική Γερμανία και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι Εβραίοι - δύο στους τρεις- έμελε να χάσουν τη ζωή τους.


  • US Holocaust Memorial Museum

Μοιραστείτε το

European Jewish population distribution, ca. 1933 [LCID: eur77040]