Λεπτομέρειες
Χάρτης

Η κατανομή του Εβραϊκού πληθυσμού στην Ευρώπη, ca.1950


  • US Holocaust Memorial Museum

Πίσω στο άρθρο

European Jewish population distribution, ca. 1950 [LCID: eur77870]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.