Λεπτομέρειες
Χάρτης

Γερμανική διοίκηση της Ευρώπης, 1944


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

German administration of Europe, 1944 [LCID: eur66010]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.