Λεπτομέρειες
Χάρτης

Γερμανία, 1945


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Germany, 1945 [LCID: ger19130]