Λεπτομέρειες
Χάρτης

Τα Γκέτο στην κατεχόμενη Ανατολική Ευρώπη, 1941-1942


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Μοιραστείτε το

Ghettos in occupied eastern Europe, 1941-1942 [LCID: eeu74150]