Πίσω στο άρθρο

Ghettos in occupied Hungary, 1944 [LCID: hun74020]
Λεπτομέρειες
Χάρτης

Τα Γκέτο στην κατεχόμενη Ουγγαρία, 1944


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.