Λεπτομέρειες
Χάρτης

Τα κυριότερα στρατόπεδα των Ναζί και του Άξονα στη Νότια Ευρώπη


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Major Nazi and Axis camps in southern Europe [LCID: eur62840]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.