Πίσω στο άρθρο

Major Nazi and Axis camps in southern Europe [LCID: eur62840]
Λεπτομέρειες
Χάρτης

Τα κυριότερα στρατόπεδα των Ναζί και του Άξονα στη Νότια Ευρώπη


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.