Πίσω στο άρθρο

Major Nazi camps in Austria [LCID: aus72030]
Λεπτομέρειες
Χάρτης

Τα κυριότερα ναζιστικά στρατόπεδα στην Αυστρία


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.