Λεπτομέρειες
Χάρτης

Ναζιστικά στρατόπεδα στην κατεχόμενη Πολωνία, 1939-1945


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Nazi camps in occupied Poland, 1939-1945 [LCID: pol72110]