Λεπτομέρειες
Χάρτης

Ναζιστικά στρατόπεδα στις χώρες της Βαλτικής, 1941-1945


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Nazi camps in the Baltic Countries, 1941-1945 [LCID: bal22030]