Λεπτομέρειες
Χάρτης

Ναζιστικά στρατόπεδα στις Κάτω Χώρες, 1940-1945


  • US Holocaust Memorial Museum

Μοιραστείτε το

Nazi camps in the Low Countries, 1940-1945 [LCID: ben72030]