Λεπτομέρειες
Χάρτης

Στρατόπεδα και γκέτο στη Ρουμανία, 1942


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Romanian camps and ghettos, 1942 [LCID: rom77140]