Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Η Gertruda Babilinska με τον Michael Stolovitzky, ένα Εβραιόπουλο που έκρυβε.

Η Gertruda Babilinska με τον Michael Stolovitzk), ένα Εβραιόπουλο που έκρυβε. Το ίδρυμα για τη Μνήμη των Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος (Yad Vashem) την ανακήρυξε «Δίκαιη των Εθνών». Βίλνα, 1943.


  • Gay Block and Malka Drucker

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Gertruda Babilinska with Michael Stolovitzky, a Jewish boy she hid. [LCID: 00901]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.