Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ένας επιζών του Μπέργκεν-Μπέλσεν

Ένας επιζών από στρατόπεδο συγκέντρωσης, λίγο μετά την απελευθέρωσή του. Μπέργκεν-Μπέλσεν, Γερμανία, μετά τις 12 Απριλίου 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

A camp survivor, soon after liberation. Bergen-Belsen, Germany, after April 12, 1945. [LCID: 75127]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.