جزئیات
عکس ها

یکی از بازماندگان اردوگاه، بلافاصله پس از آزادسازی.

یکی از بازماندگان اردوگاه، بلافاصله پس از آزادسازی. برگن- بلزن، آلمان، بعد از 12 آوریل 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

A camp survivor, soon after liberation. Bergen-Belsen, Germany, after April 12, 1945. [LCID: 75127]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.