Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Πεζοί διαβάτες στη Βιέννη παρατηρούν μια μεγάλη αφίσα στη βιτρίνα ενός εστιατορίου η οποία πληροφορεί το κοινό ότι η επιχείρηση ανήκει σε μια οργάνωση του Ναζιστικού Κόμματος και

Πεζοί διαβάτες στη Βιέννη παρατηρούν μια μεγάλη αφίσα στη βιτρίνα ενός εστιατορίου η οποία πληροφορεί το κοινό ότι η επιχείρηση ανήκει σε μια οργάνωση του Ναζιστικού Κόμματος και ότι οι Εβραίοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Βιέννη, Αυστρία, Μάρτιος-Απρίλιος 1938.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Viennese pedestrians view a large Nazi sign posted on a restaurant window informing the public that this business is run by an organization ... [LCID: 73943]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.