جزئیات
عکس ها

عابران پياده در وین در حال مشاهده تابلوی بزرگ متعلق به نازی ها هستند كه بر پنجره یک رستوران با این مضمون نصب شده است:

عابران پياده در وین در حال مشاهده تابلوی بزرگ متعلق به نازی ها هستند كه بر پنجره یک رستوران با این مضمون نصب شده است: اين مکان توسط يكی از سازمان های حزب نازی اداره می شود و يهوديان اجازه ورود به آن را ندارند. وين، اتريش، مارس-آوريل 1938.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Viennese pedestrians view a large Nazi sign posted on a restaurant window informing the public that this business is run by an organization ... [LCID: 73943]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.