Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Πινακίδα σε τηλεφωνικό θάλαμο του Μονάχου που απαγορεύει στους Εβραίους τη χρήση των δημοσίων τηλεφώνων.

Πινακίδα σε τηλεφωνικό θάλαμο του Μονάχου που απαγορεύει στους Εβραίους τη χρήση των δημοσίων τηλεφώνων. Μόναχο, Γερμανία, 1942.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Sandor Kvassay

Sign on a phone booth in Munich that prohibits Jews from using the public telephone. [LCID: 64098]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.