Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εικονογράφηση από ένα παιδικό βιβλίο.

Εικονογράφηση από ένα παιδικό βιβλίο. Οι τίτλοι γράφουν: «Οι Εβραίοι είναι η δυστυχία μας» και «Πώς κλέβουν οι Εβραίοι». Γερμανία, 1936.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Illustration from a German antisemitic children's book titled "Trust No Fox in the Green Meadow and No Jew on his Oath" (translation ... [LCID: 10640f]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.