Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ενώ καίγεται η συναγωγή της Oberramstadt κατά την Kristallnacht (Νύχτα των Κρυστάλλων), οι πυροσβέστες αντί για εκείνη σώζουν ένα γειτονικό σπίτι

Ενώ καίγεται η συναγωγή της Oberramstadt κατά την Kristallnacht (Νύχτα των Κρυστάλλων), οι πυροσβέστες αντί για εκείνη σώζουν ένα γειτονικό σπίτι. Κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν την καταστροφή της συναγωγής. Oberramstadt, Γερμανία, 9-10 Νοεμβρίου 1938.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Trudy Isenberg

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

As the synagogue in Oberramstadt burns during Kristallnacht (the "Night of Broken Glass"), firefighters instead save a nearby house. [LCID: 04467]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.