Πίσω στο άρθρο

View of a barbed-wire fence separating part of the ghetto in Krakow from the rest of the city. [LCID: 73173]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Άποψη του συρματοπλέγματος που διαχώριζε τμήμα του γκέτο της Κρακοβίας από την υπόλοιπη πόλη.

Άποψη του συρματοπλέγματος που διαχώριζε τμήμα του γκέτο της Κρακοβίας από την υπόλοιπη πόλη. Κρακοβία, Πολωνία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


Ετικέτες


  • Instytut Pamieci Narodowej
Προβολή αρχειακού υλικού

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.