Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Επιγραφή σε ένα φορτηγό που μεταφέρει μέλη των Ταγμάτων Εφόδου (SA) η οποία προτρέπει: «Γερμανοί! Αμυνθείτε. Μην αγοράζετε από Εβραίους»

Επιγραφή σε ένα φορτηγό που μεταφέρει μέλη των Ταγμάτων Εφόδου (SA) η οποία προτρέπει: «Γερμανοί! Αμυνθείτε. Μην αγοράζετε από Εβραίους», Βερολίνο, Γερμανία, 1η Απριλίου 1933.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Sign on truck carrying Storm Troopers (SA) urges "Germans! [LCID: 19599]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.