Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Στην επιστροφή τους από την καταναγκαστική εργασία στο λατομείο, οι κρατούμενοι του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ έπρεπε να μεταφέρουν τις πέτρες σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι μιλίων.

Στην επιστροφή τους από την καταναγκαστική εργασία στο λατομείο, οι κρατούμενοι του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ έπρεπε να μεταφέρουν τις πέτρες σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι μιλίων. Γερμανία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • Federation Nationale des Deportes et Internes Resistants et Patriots

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Returning from work in a stone quarry, forced laborers carry stones more than six miles to the Buchenwald concentration camp. [LCID: 19087]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.