Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Η Ruth Kohn (επάνω σειρά, δεύτερη από τα αριστερά) και οι συμμαθήτριές της σε ένα σχολείο στην Πράγα.

Η Ruth Kohn (επάνω σειρά, δεύτερη από τα αριστερά) και οι συμμαθήτριές της σε ένα σχολείο στην Πράγα. Πράγα, Τσεχοσλοβακία, 1928.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Amira Kohn-Trattner
Προβολή αρχειακού υλικού

Μοιραστείτε το

Ruth Kohn (top row, second from left) and her classmates at a school in Prague. [LCID: 04607]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.