جزئیات
عکس ها

روت کوهن (ردیف بالا، نفر دوم از سمت چپ) و همکلاسی هایش در مدرسه ای در شهر پراگ.

روت کوهن (ردیف بالا، نفر دوم از سمت چپ) و همکلاسی هایش در مدرسه ای در شهر پراگ. پراگ، چکسلواکی، 1928.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Amira Kohn-Trattner
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Ruth Kohn (top row, second from left) and her classmates at a school in Prague. [LCID: 04607]